Seminarixoa

ERABILERA-ARAUDIA

Aretoaren erabilerarako 120 €/ orduko
Elementu teknikoarekin Teknikariak 35 €/ orduko*
Elementu teknikorik gabe Teknikariak 25 €/orduko*

Aretoko garbiketa 135€

Ekipamenduen alokairua
Kontxa akustikoa 780 € (muntatze- eta desmuntatze-lanak)
Langileen orduko prezioa kontuan hartuta: 5 pertsona/4 ordu edo 4 pertsona/5 ordu
Oharra: (*) Prezioak orduko dira eta laguntza teknikoaren ordutegiaren arabera kalkulatuko dira.


HOBARIAK

%0-koa
a) Ekitaldiaren antolatzailea irabazi-asmoa duen enpresa/erakundea/erakundea/alderdi politikoa/sindikatua bada.
b) Irabazi-asmorik gabeko elkarteak, sarrera kobratuz.
c) Hobariak jasotzeko aurreko baldintzak betetzen ez dituen beste edozein talde/enpresa/elkarte/erakunde.

% 100-koa

a) Bergarako talde batek sustatutako ekintza, zuzenean musika, antzerki eta dantza jarduerekin lotuta dagoena, hau da, arte eszenikoekin lotura daukatenak (sarrera doakoa izanda).
b) Bergarako ikastetxe publiko batek antolatutako ekitaldia (sarrera doakoa izanda).
c) Bergarako beste ikastetxe batek antolatutako ekitaldia, urtean behin. (Barneko eta doako ekitaldia izanda)
d) Bergarako beste ikastetxe batek antolatutako ekitaldia, Bergarako herritarrentzat, doan (barne-ekitaldia).
e) Ekitaldiaren sustatzailea arte eszenikoen edozein diziplinatan aritzen bada eta leihatilaren ordez bere ikuskizuna eskaintzen badu, Kultura Zerbitzuak egokitzat jotzen badu.
f) Hirugarren adinekoei edo desgaitasunen bat duten pertsonei edo haien senideei zuzendutako berariazko ekintza bada. Kultura Zerbitzuak egokitzat jotzen badu.
g) Bergarako pertsonaren baten aldeko ekitaldia, (FUNDAMEren eskutik antolatutako jaialdia kasu.)

50%-koa

A) Bergarako beste edozein elkarte.

Ordenantza fiskalak